The Wall Utrecht inspectie_1 inspectie_2 foto foto Iispa foto foto foto Inspectie

Veiligheid als uitgangspunt
Brand Veiligheid Inspecties BVI bv is een ISO 17020 type A geaccrediteerde (onafhankelijke en vakbekwame) Inspectie-Instelling, die het gehele inspectieproces kan uitvoeren om te komen tot een gecertificeerde brandbeveiliging. Het gehele inspectieproces bevat de volgende onderdelen:
Inspectie basisontwerp Inspectie basisontwerp
Inspectie basisontwerp Inspectie basisontwerp
Inspectie moet plaatsvinden als u een door de overheid geëist blussysteem, brandmeldsysteem, ontruimingalarmsysteem of rookbeheersingsysteem heeft. De overheid eist deze installaties in bepaalde gebouwen volgens het Bouwbesluit 2012, bij opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15) en voor alle locaties waar (consumenten) vuurwerk wordt verkocht (Vuurwerkbesluit).

Uiteraard kan inspectie ook op vrijwillige basis plaatsvinden. Bijvoorbeeld om zekerheid te hebben over de kwaliteit van uw installatie of om aan te tonen dat verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid wordt genomen.

Inspecties van brandmeld-, ontruimingsalarm-, rookbeheersing-, sprinkler-, watermist-, watersproei-, blusgas- en blusschuimsystemen kunnen op basis van normconformiteit en CCV inspectiesschema's worden uitgevoerd onder accreditatie.